About Payrolling

Goed werkgeverschap loont gewoon!

Eerlijkheid loont gewoon.

Eerlijkheid is het uitgangspunt van ons handelen en onze dienstverlening. Een eerlijke prijsstelling, eerlijke verwachtingen richting de klant en een eerlijke behandeling van de payrollkrachten voor wie wij werken.

Transparantie loont gewoon.

Als je eerlijk en duidelijk bent, heb je ook geen geheimen. Niet voor payrollkrachten, klanten of andere stakeholders. Transparantie gaat over openheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid. About Payrolling geeft dan ook graag inzage in haar bedrijfsvoering, werkwijzen, processen en tariefsopbouw.

Duidelijkheid loont gewoon.

Wij houden van duidelijkheid en zijn wars van rookgordijnen en lege hulzen. Je kunt nog zulke mooie verhalen verkopen, maar wanneer je het vervolgens niet kunt waarmaken heb je uiteindelijk niets aan de luchtspiegeling die je beloofde. Daarom zegt About Payrolling waar het op staat en windt ze er geen doekjes om. Ze ziet het geven van duidelijkheid immers als één van haar kerntaken.

Menselijkheid loont gewoon.

Een klant is geen omzetregel en een payrollkracht geen burgerservicenummer. Het zijn mensen met een naam, met persoonlijke doelen, ambities en verwachtingen. Payrolling is een dienst, een dienst die alleen tot stand komt door het samenwerken van alle betrokkenen. De relatie tussen About Payrolling en haar payrollmedewerkers en opdrachtgevers is dus van wezenlijk belang en daarom is die relatie verweven in de dienstverlening.

Kwaliteit staat voorop.

About Payrolling heeft meer dan 25 jaar ervaring en is daarmee een deskundige, solide partner. Zij heeft haar bedrijfsvoering volledig flexibel ingericht zodat zij dienstverlening op maat kan bieden. About is NEN-4400-1-gecertificeerd en lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Daarmee moet zij continu voldoen aan zeer hoge kwaliteitseisen en is kwaliteit aan u gewaarborgd.

 

Weten wat About Payrolling & Services voor u kan betekenen? Kijk eens op hun website.