Geen Sluis- en Bruggenfeest 2021

Slecht nieuws helaas, het Sluis- en Bruggenfeest 2021 gaat niet door.

De afgelopen weken hebben we nog hard gewerkt aan het verstrekken van aanvullende informatie om het de Gemeente mogelijk te maken een vergunning te verstrekken. We hebben ook gekeken naar mogelijk alternatieve plannen. Maar een Sluis- en Bruggenfeest alleen overdag, of zonder braderie of kinderspeelstraat of zonder bandjes, is voor ons geen Sluis- en Bruggenfeest. 

Weesp Gastvrij en Weespers aan de Wand hebben ons laten zien hoe iedereen ernaar uitkijkt elkaar weer te ontmoeten. Dat maakte het besluit voor ons vanmorgen des te moeilijker. 

Alles in overweging nemende zijn er op dit moment toch te veel onzekerheden en dan met name over de 1,5 meter. Een Sluis- en Bruggenfeest waar we 1,5 meter afstand moeten houden is naar ons idee onmogelijk. 

Het is al kort dag, maar nog langer wachten brengt teveel onzekerheden met zich mee, zowel in financiele als in praktische zin. 

We weten hoeveel mensen we hiermee teleurstellen en willen nadrukkelijk laten weten dat we alles op alles zullen zetten om het feest volgend jaar door te laten gaan, de aanvraag hebben we daarvoor al verzonden naar de Gemeente. 

We wensen jullie een hele fijne zomer en kom vooral veel langs bij alle geweldige ondernemers die onze stad rijk is!